امروز   پنج شنبه   مورخ   25/مرداد/1397  
مجموعه : سایت
بازدید : 3268
شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه
۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰         واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰ واگذاری انشعاب آب     
 ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰         خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰     تغییر کاربری انشعاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱   
پاسخ به استعلام
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲   
تغییر مشخصات 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳   
تغییر واحد مسکونی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴   
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵   
  تغییر قطرانشعاب
   ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶  
تفکیک کنتور 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷      تغییر مکان وسایل اندازه گیری
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸     آزمایش کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹     تعویض کنتور 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰      نصب سیفون اضافی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱     قطع موقت و وصل انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲     جمع آوری یا ادغام انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳      صورتحساب میاندوره  
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴     بررسی صورتحساب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵     اعلام کارکرد کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶     مشاهده سوابق ( المثنی و ... )   
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷     امکان پرداخت صورتحساب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸     پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات   
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹     فروش آب تانکری

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

نظر خود را اضافه کنید.

Post comment as a guest

0
  • هیچ نظری یافت نشد
بازدید امروز84
بازدید دیروز241
بازدید هفته788
بازدید ماه2369
بازدید کل222808