عنوان پست : رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد

 رشته شغلی : امور مشترکین

 واحد سازماني : اداره خدمات مشتركين و درآمد

 بخش شغلي :  30000

 مدرك تحصيلي : لیسانس و بالاتر 

 رشته تحصیلی: حسابداري، مديريت، اقتصاد وآمار

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق

-       برنامه­ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه

-       برنامه ریزی به منظور انجام به موقع و صحیح خدمات رسانی به مشترکین بر اساس ساز وکارهای از پیش تعیین شده

-    تدوین روشهای مناسب در رسیدگی به کار مراجعان و مشترکین و نظارت در به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها

-       نظارت بر نحوه استقرار سیستم امور مشترکین و انجام بازدیدهای دوره ای از امور مشترکین واحدهای مختلف

-       نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در ارتباط با خدمات مشترکین

-       نظارت بر اجرای دقیق تعرفه ها و تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت

-    بررسی قیمت تمام شده وتجزیه وتحلیل هزینه خدمات به مشترکین وبررسی وارائه روشهای اقتصادی جهت کاهش هزینه

-       دریافت و تحلیل گزارشات لازم در زمینه وصول درآمد آب بهاء، حق اشتراک آب و فاضلاب، ...

-       نظارت بر امور مربوط به حذف انشعابات غیر مجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری، تفکیکی و مساحی مجدد

-       نظارت بر تهیه صورتحساب و بیلان کلی درآمد

-       نظارت بر مکانیزه نمودن واحدهای وصول درآمد و سایر واحدها

-       تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم

-       انجام ساير امور محوله

1000 کاراکتر باقیمانده است