امروز   دوشنبه   مورخ   31/تیر/1398  

 

 

  


 

فرایند بند استاندارد مستندات مرتبط
مهندسي و توسعه 1-7،5-7، 4-6

3-7
-روش هاي شناسايي ورديابي، مهندسي و توسعه
امور مشتركين 2-7، 2-5 ،5-7، 4-6 -بررسي رضايت و رسيدگي به شكايات مشتري

-روش امور مشتركين

-روش شناسايي و رديابي
 بهره برداري و نگهداري  4-6، 3-6 ،1-75-7 -روش بهره برداري ، روش نگهداري و تعميرات زير ساخت‎ها 
كنترل كيفيت و كنترل محصول نامنطبق  4- 6

3-8،4-2-8 ،1-8
-روش كنترل كيفيت شيميايي آب ، روش كنترل كيفيت ميكروبي آب ، شناسايي و رديابي 
 خريد 4-7 -روش خريد، كالا و قطعات، خريد خدمات 
 انبارش 3-5-7، 5-5-7  -روش حفاظت از محصول 
كنترل تجهيزات اندازه گيري و نظارت
     
6-7  -روش كنترل تجهيزات اندازه گيري ونظارت
 آموزش  2-6،1-5-5 ، 3-5-5 -روش آموزش، شرح وظايف و مسئوليت‎ها 
 طرح ريزي و تعيين اهداف

 

 


5،1-4،1-2-4،2-2-4


-روش تعيين و پايش اهداف كيفيت

-خط مشي كيفيت

-نظام نامه كيفيت

-نمودار سازماني

-شرح وظايف و مسئوليت‎ها 
تحليل داده ها
3-2-8

4-8
-روش تحليل داده ها و پايش فرايندها

-روش بررسي و رضايت و رسيدگي به شكايات مشتري
كنترل مدارك وداده ها 3-2-4

4-2-4
-روش كنترل مدارك و داده ها

-روش كنترل سوابق كيفيت
مميزي داخلي 1-5-8، 2-2-8 -روش مميزي داخلي كيفيت
بازنگري سيستم مديريت كيفيت 1-5-8، 6-5 -روش بازنگري سيستم مديريت كيفيت
فعالیت های برون سپاری شده   -روش فعالیت های برون سپاری شده


 

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز111
بازدید دیروز152
بازدید هفته111
بازدید ماه4937
بازدید کل311953