امروز   یکشنبه   مورخ   04/آبان/1399  

 

 

فرم الکترونیکی ارتباط با مدیران و ثبت درخواست با حفظ محرمانگی 

 

نام ونام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

و

موضوع پاسخگویی

شماره همراه شماره تماس مستقيم (کد شهرستان 056) - نمابر 
E- MAIL شماره طبقه شماره یا عنوان اتاق IMG

  

مهدی صفوی نژاد رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل 9151613856

داخلی 202-دفتر مدیر عامل :32214751

نمابر :32214099

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید        4 اتاق مدیر عامل

 

 

حوزه مدير عامل

 

حسين تاجدار رئيس اداره درامد و خدمات مشترکین 9151643417  داخلی 299 -32214735 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید همکف اداره درآمد و خدمات مشترکین
محمدحسن توانایی رئیس اداره حراست 9157552611

 داخلی 284 -32214069

نمابر :32214759

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 1 حراست و امور محرمانه  
علی حیدرزاده
رئیس اداره حقوقی،قراردادها و پاسخگویی به شکایات
9153349030  داخلی 292 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید همکف اداره امور حقوقی و پیمانها  
راضیه گلرو  رئيس اداره فن آوري و سیستم های اطلاعات جغرافیایی 9153611915 داخلي 249 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 2 اداره فن آوری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی   
info(at)abfar-kj.ir
عطا قرباني کارشناس مسئول روابط عمومي و آموزش همگاني  9155615381

داخلي 211-32214068

نمابر :32214068

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 4 اداره روابط عمومی   
مریم گوهرجو سرپرست اداره تحقیقات ، بهره وری و تحول اداری 9158530980 داخلی :231 tahghighat(at)abfar-kj.ir 3 اداره تحقیقات  
حمیدرضا خزاعی رئیس اداره آمار و برنامه ریزی و بودجه 9155432071 داخلی 216 amar(at)abfar-kj.ir 3 اداره آمار   
  سرپرست اداره بحران،بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)
  داخلی :295  padafand(at)abfar-kj.ir همکف    

 

معاونت مهندسي و توسعه

محمدرضا بذرافشان معاون مهندسی و توسعه 9153634945  داخلی 270 -32214733 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید      1      معاون طرح و توسعه
وحیدرضا اقبالی 
رئیس اداره نظارت بر طرح های آب و فاضلاب 9155619303  داخلی 272 -32214732 1 اداره امور اجرایی
صادق فریور  رئيس اداره مطالعات و بررسی های فنی 9153618653 داخلي 271 1 اداره بررسی های فنی  
جلال اعرابي   رئيس اداره طرح، برنامه و توسعه مشارکتهای بخش غیردولتی  9151411947 داخلي 281 1 اداره طرح و برنامه  

 

معاونت بهره برداري

غلامرضا شاهی
 سرپرست معاون بهره برداری 9159649062  داخلی 258 -32214734 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید       2       معاون بهره برداری
خانم اکبری  رئيس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاهها 9155613593 داخلي 260 qc(at)abfar-kj.ir 2 اداره کنترل کیفی  
فرزاد خسروي بیژائم
رئيس اداره نگهداري و بهره برداري تاسيسات آب و فاضلاب  9155619612 داخلي 256 negahdari(at)abfar-kj.ir 2 اداره نگهداری و بهره برداری  
محسن عزیزی رئيس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف 9153021321 داخلي 257 nrw(at)abfar-kj.ir 2 اداره آب بدون درآمد  

 

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

حسن دیدبان سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
9153610680 داخلی: 215 - 32214737   3 معاون مالی و پشتیبانی  
 علي مهدیزاده  ذیحسابی 9155613478  داخلی 232-32214736 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 3 ذیحسابی  
مهدی تناکی زاده  رئيس اداره توسعه منابع انسانی و آموزش 9159617057 داخلي 234  manbe-ensani(at)abfar-kj.ir 3 اداره منابع انسانی
محمد سعادت نژاد رئیس اداره امور مالی 9151613480 داخلی 230 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 3 اداره مالی  
روح ا... آهنی سرپرست اداره پشتیبانی و خدمات عمومی  

داخلی 217

نمابر:

poshtibani(at)abfar-kj.ir 3 اداره پشتیبانی  

 

 

مدیران امور  

مرتضی شجاعی مدیر امور آبفار شهرستان طبس  9158650292 32828861  tabas(at)abfar-kj.ir  
راستین راستکار مدیر امور آبفار شهرستان درمیان 9151604110 32124322  damiyan(at)abfar-kj.ir  
محمدرضا چهکندی مدیر امور آبفارشهرستان سربیشه 9151611437 32662764 sarbishe(at)abfar-kj.ir  
نوید عبداللهی مدیر امور آبفارشهرستان فردوس 9151201220 32730900  ferdos(at)abfar-kj.ir  
مهدی نسیمی مدیرامور آبفار شهرستان سرایان 9155624219 32901412  sarayan(at)abfar-kj.ir  
مجتبی ملکیان مدیرامور آبفار شهرستان بشرویه 9153356502  32781004  boshroye(at)abfar-kj.ir  
محمدرضا عیدی مدیر امور آبفار شهرستان قاین 9155610965 32566080  ghaen(at)abfar-kj.ir  
محمدحسین بهالگردی مدیر امور آبفار شهرستان خوسف 9155613048 32475083  khosf(at)abfar-kj.ir  
علیرضا غلامحسینی مدیر امور آبفار شهرستان زیرکوه 9151645600 32501260  zirkoh(at)abfar-kj.ir  
سید محمدعلی محمدی مدیر امور آبفار شهرستان نهبندان  9153626305 32624516  nehbandan(at)abfar-kj.ir  

علی محمدزاده

سرپرست امور آبفار شهرستان بیرجند 9155613481 32231986  birjand(at)abfar-kj.ir   

 

 

 

 

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز34
بازدید دیروز618
بازدید هفته3583
بازدید ماه15387
بازدید کل499486