امروز   جمعه   مورخ   15/آذر/1398  

 عنوان پست : رئیس اداره آمار و فن آوری اطلاعات

 رشته شغلی : مدیر فرابری داده ها

 واحد سازماني :اداره آمار و فن آوري اطلاعات

 بخش شغلي :   40000 - 30000

 مدرك تحصيلي : لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: كامپيوتر، رياضي و آمار

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و هماهنگ کردن برنامه های دفتر با خط مشی و سیاستها

-       ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها

-    بررسی و تائید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات و هماهنگی جهت حفاظت و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری

-    پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مورد نیاز واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهبود کارآئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد

-    نصب و راه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعاتو استقرار شبکه رایانه ای جهت تسهیل در دست یابی و استفاده کارکنان

-    نظارت بر طراحی گردش اطلاعات واجرای سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

-       نظارت بر تهیه گزارشات مورد نیاز و ایجاد سیستم ذخیره سازی و حفظ اطلاعات

-       ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدیران و ارائه مشاوره به مدیران

-       نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری

-       نظارت بر جمع آوري آمارو اطلاعات و پردازش اطلاعات

-    برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوط

-       نظارت بر آشنا سازی و راهنمائی کاربران ( در استفاده از تجهیزات نرم و سخت افزاری )

-       نظارت بر تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی از نتایج فعالیتهای شرکت و ارائه آن به مرجع ذیربط

-        انجام ساير امور محوله

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز271
بازدید دیروز228
بازدید هفته1207
بازدید ماه1636
بازدید کل346717