امروز   دوشنبه   مورخ   31/تیر/1398  

 فعاليت و وظايف شركت     

            

 
1- مطالعه و اجراي طرحهاي ايجاد و توسعه تاسيسات مربوط به تامين ، انتقال و توزيع آب آشاميدني و بهداشتي روستاها .

 2- مطالعه و اجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها (اعم از جمع آوري ، انتقال و تصفيه ) .

 3- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني و بهداشتي روستاها نظير چاهها ، آبگيرها ، تصفيه خانه ها ، مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ ، خطوط انتقال ، سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توزيع .


 

4- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال ، شبكه جمع آوري و تصفيه خانه .

 5- مرمت ، بازسازي و توسعه شبكه ها و تاسيسات آب آشاميدني و تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي و حفاظت از حريم آنها .

 6- تامين آب آشاميدني در شبكه هاي روستايي بر اساس استانداردهاي مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نيرو.

 7- بهره برداري و اداره تاسيسات مرتبط با وظايف كه در اختيار شركت گذارده مي شود .

 8- اخذ هر گونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي ، عرضه اوراق مشاركت داخلي و پيش فروش انشعاب و ساير روشهاي تامين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط .

 9- خريد خدمات از بخش غيردولتي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرايي ، بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب روستايي و خدمات مشتركين به منظور كاهش هزينه ها ، افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات .

 10- انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشاركت بخش غيردولتي در امور آب و فاضلاب روستايي .

 11- همكاري و اشتراك مساعي با موسسات ذي ربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي ، فني و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و وظايف شركت .

 12- انجام هر گونه عمليات و معاملات كه براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد .

 تبصره - شركت مجاز به ايجاد شركت با سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد .

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز117
بازدید دیروز152
بازدید هفته117
بازدید ماه4943
بازدید کل311959