امروز   پنج شنبه   مورخ   16/مرداد/1399  

بخشنامه صرفه جویی وزارت نیرو مورخ 97/05/16

 

 

 

 

  

مشترکین

 1-1قیمت آب مصارف خانگی در پله های مختلف مصرف:

2-1-قیمت آب مصارف مشترکین غیر خانگی :

 

*تعرفه آب آزاد بنایی برای سال 1397 ، معادل سی و پنج هزار ( 35000) ريال و از سال 1398 معادل هفتاد و یک هزار و ششصد و نه (71609) ريال به ازای هر مترمکعب تعیین می گردد.

تعرفه آب بها برای کاربری خانگی روستایی معادل پنجاه (50) درصد و برای کاربران غیر خانگی روستایی معادل صد (100) درصد تعرفه آب ( پس از اغمال ضریب تعدیل شهری ) « نزدیک ترین شهر» تعیین می گردد .

قیمت فروش آب به آبفای شهری به ازای هر مترمکعب  ، یک هزار و پانصد و چهل و یک (1541) ريال تعیین می گردد.

 

 

مالی و اداری

 

 

 

  

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز794
بازدید دیروز672
بازدید هفته2783
بازدید ماه4450
بازدید کل449014