امروز   دوشنبه   مورخ   31/تیر/1398  

بخشنامه صرفه جویی وزارت نیرو مورخ 97/05/16

 [box title="آمار" title_color="#7610bc" box_color="#9ec9f0"]

[/box] 

 [box title="کنترل کیفی" title_color="#7610bc" box_color="#9ec9f0"]

[/box]

  [box title="مشترکین" title_color="#7610bc" box_color="#9ec9f0"]

 1-1قیمت آب مصارف خانگی در پله های مختلف مصرف:

2-1-قیمت آب مصارف مشترکین غیر خانگی :

 

*تعرفه آب آزاد بنایی برای سال 1397 ، معادل سی و پنج هزار ( 35000) ريال و از سال 1398 معادل هفتاد و یک هزار و ششصد و نه (71609) ريال به ازای هر مترمکعب تعیین می گردد.

تعرفه آب بها برای کاربری خانگی روستایی معادل پنجاه (50) درصد و برای کاربران غیر خانگی روستایی معادل صد (100) درصد تعرفه آب ( پس از اغمال ضریب تعدیل شهری ) « نزدیک ترین شهر» تعیین می گردد .

قیمت فروش آب به آبفای شهری به ازای هر مترمکعب  ، یک هزار و پانصد و چهل و یک (1541) ريال تعیین می گردد.

[/box]

 [box title="پیمانکاران" title_color="#7610bc" box_color="#9ec9f0"]

[/box]

  [box title="اقتصاد مقاومتی" title_color="#7610bc" box_color="#9ec9f0"]

[/box]

[box style="noise" title="بحران و ایمنی" title_color="#7610bc" box_color="#9ec9f0"]

[/box]

[box style="noise" title="مالی و اداری " title_color="#7610bc" box_color="#9ec9f0"]

[/box]

 

[box style="noise" title="محیط زیست " title_color="#7610bc" box_color="#9ec9f0"]

[/box]

 

 [box title="مقررات کلی مرتبط با صنعت آب و برق" title_color="#7610bc" box_color="#9ec9f0"]

[/box]

  

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز118
بازدید دیروز152
بازدید هفته118
بازدید ماه4944
بازدید کل311960