امروز   دوشنبه   مورخ   10/آذر/1399  

فصل دوم - موضوع فعاليت و وظايف شركت                   
ماده 7- براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه شرك با رعايت مقررات و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد :   1- مطالعه و اجراي طرحهاي ايجاد و توسعه تاسيسات مربوط به تامين ، انتقال و توزيع آب آشاميدني و بهداشتي روستاها .   2- مطالعه و اجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها (اعم از جمع آوري ، انتقال و تصفيه ) .   3- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني و بهداشتي روستاها نظير چاهها ، آبگيرها ، تصفيه خانه ها ، مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ ، خطوط انتقال ، سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توزيع .   4- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال ، شبكه جمع آوري و تصفيه خانه .   5- مرمت ، بازسازي و توسعه شبكه ها و تاسيسات آب آشاميدني و تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي و حفاظت از حريم آنها .   6- تامين آب آشاميدني در شبكه هاي روستايي بر اساس استانداردهاي مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نيرو.   7- بهره برداري و اداره تاسيسات مرتبط با وظايف كه در اختيار شركت گذارده مي شود .   8- اخذ هر گونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي ، عرضه اوراق مشاركت داخلي و پيش فروش انشعاب و ساير روشهاي تامين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط .   9- خريد خدمات از بخش غيردولتي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرايي ، بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب روستايي و خدمات مشتركين به منظور كاهش هزينه ها ، افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات .   10- انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشاركت بخش غيردولتي در امور آب و فاضلاب روستايي .   11- همكاري و اشتراك مساعي با موسسات ذي ربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي ، فني و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و وظايف شركت .   12- انجام هر گونه عمليات و معاملات كه براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد .   تبصره - شركت مجاز به ايجاد شركت با سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد .

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز26
بازدید دیروز720
بازدید هفته26
بازدید ماه18666
بازدید کل522582