امروز   جمعه   مورخ   09/آبان/1399  
شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه
۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰         واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰ واگذاری انشعاب آب     
 ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰         خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰     تغییر کاربری انشعاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱   
پاسخ به استعلام
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲   
تغییر مشخصات 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳   
تغییر واحد مسکونی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴   
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵   
  تغییر قطرانشعاب
   ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶  
تفکیک کنتور 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷      تغییر مکان وسایل اندازه گیری
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸     آزمایش کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹     تعویض کنتور 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰      نصب سیفون اضافی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱     قطع موقت و وصل انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲     جمع آوری یا ادغام انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳      صورتحساب میاندوره  
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴     بررسی صورتحساب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵     اعلام کارکرد کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶     مشاهده سوابق ( المثنی و ... )   
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷     امکان پرداخت صورتحساب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸     پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات   
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹     فروش آب تانکری
13011454000 ارزیابی پیمانکاران

 

بستر ارائه عنوان خدمت شناسه خدمت
اطلاع رسانی قطعی آب 15031947000
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب 15031949000
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلاب 15031946000

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز449
بازدید دیروز548
بازدید هفته3105
بازدید ماه19060
بازدید کل503159