رئیس اداره تحقیقات، بهره‌وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی سامانه‌های آبرسانی روستایی GIS در بیرجند خبر داد و گفت: این سیستم به صورت پایلوت در سال گذشته اجرا شده که قابلیت مدیریت همزمان داده‌های مکانی و توصیفی را دارد.

حسن دیدبان اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی از برنامه‌های کلان کشور برای پیشبرد جامعه به سمت توسعه است.

وی با بیان اینکه برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو مانند دیگر وزارت خانه‌ها برنامه‌هایی معین و تعریف شده است، تصریح کرد: از این برنامه‌ها دو برنامه شامل تأمین آب شرب ١٢ هزار روستا و اصلاح الگوی مصرف آب مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی است.

رئیس اداره تحقیقات، بهره وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی به نتایج اجرای پروژه اصلاح الگوی مصرف در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: ایجاد و گسترش فرهنگ صحیح مصرف آب در بین روستائیان، جلوگیری از هدررفت بی‌رویه آب، جلوگیری از افت سطوح آب زیرزمینی و توجه جامعه به موضوع بحرانی بودن مسئله کمبود آب از جمله این نتایج است.

دیدبان یادآور شد: همچنین با اجرای پروژه آبرسانی به ۶٨ روستای استان در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی علاوه بر تأمین آب شرب اهالی این تعداد روستا، بخش صنعتی نیز از آن بهره‌مند شده و این امر در ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و در نتیجه رونق اقتصادی و افزایش مشارکت روستائیان و در نهایت اشتغال موقت روستاییان هدف طرح حداقل به مدت ۶ ماه مؤثر است.

رئیس اداره تحقیقات، بهره‌وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در بحث اقتصاد مقاومتی علاوه بر پروژه‌های مطرح شده از سوی ستاد مرکزی، پروژه‌های داخلی را برای رسیدن به سیاست‌های ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری پیش‌بینی کرده که در این حوزه پیگیری می‌شود.

دیدبان با اشاره به مشکلات پیش روی شرکت آبفار استان در بحث اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی افزود: وجود بروکراسی اداری برای دریافت مجوزها از ارگان‌های دولتی مربوطه، افزایش موانع کاری و عدم هماهنگی توسط سازمان‌های مجری خدمات زیربنایی در سطح روستاها، پایین بودن قیمت آب در استان، بالا بودن هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و انتقال آب به دلیل عمر زیاد شبکه‌ها، افزایش قدرت پیشرفت خشکسالی پیش از قدرت مقابله، عدم انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه آب و فاضلاب روستایی و افت کمی و کیفی آب در سفره‌های زیرزمینی ناشی از تداوم خشکسالی از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته یک دستگاه آب شیرین‌ کن مرکزی با فناوری نانو فیلتراسیون به ظرفیت ۵٠٠ متر مکعب در شبانه روز در روستای مهمویی بیرجند نصب شده است، اضافه کرد:  این سیستم برای بالا بردن کیفیت آب مصرفی در روستاهای مهمویی و روستاهای مجاور نصب گردیده است.

رئیس اداره تحقیقات، بهره‌وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی سامانه‌های آبرسانی روستایی GIS در بیرجند خبر داد و افزود: این سیستم به صورت پایلوت در سال گذشته اجرا شده که قابلیت مدیریت همزمان داده‌های مکانی و توصیفی، انجام تحقیقات مختلف، استانداردسازی داده‌ها، کاهش هزینه‌ها، داشتن یک شبکه پایدار، بهبود مدیریت حوادث و امداد، عدم تکرار داده‌ها، بهنگام‌سازی و اشتراک داده‌ها و اجرای GIS سازمانی و وب GIS را دارد. رئیس اداره تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی خبر داد

پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی سامانه‌های آبرسانی روستایی GIS در بیرجند

رئیس اداره تحقیقات، بهره‌وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی سامانه‌های آبرسانی روستایی GIS در بیرجند خبر داد و گفت: این سیستم به صورت پایلوت در سال گذشته اجرا شده که قابلیت مدیریت همزمان داده‌های مکانی و توصیفی را دارد.

حسن دیدبان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بیرجند اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی از برنامه‌های کلان کشور برای پیشبرد جامعه به سمت توسعه است.

وی با بیان اینکه برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو مانند دیگر وزارت خانه‌ها برنامه‌هایی معین و تعریف شده است، تصریح کرد: از این برنامه‌ها دو برنامه شامل تأمین آب شرب ١٢ هزار روستا و اصلاح الگوی مصرف آب مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی است.

رئیس اداره تحقیقات، بهره وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی به نتایج اجرای پروژه اصلاح الگوی مصرف در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: ایجاد و گسترش فرهنگ صحیح مصرف آب در بین روستائیان، جلوگیری از هدررفت بی‌رویه آب، جلوگیری از افت سطوح آب زیرزمینی و توجه جامعه به موضوع بحرانی بودن مسئله کمبود آب از جمله این نتایج است.

دیدبان یادآور شد: همچنین با اجرای پروژه آبرسانی به ۶٨ روستای استان در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی علاوه بر تأمین آب شرب اهالی این تعداد روستا، بخش صنعتی نیز از آن بهره‌مند شده و این امر در ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و در نتیجه رونق اقتصادی و افزایش مشارکت روستائیان و در نهایت اشتغال موقت روستاییان هدف طرح حداقل به مدت ۶ ماه مؤثر است.

رئیس اداره تحقیقات، بهره‌وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در بحث اقتصاد مقاومتی علاوه بر پروژه‌های مطرح شده از سوی ستاد مرکزی، پروژه‌های داخلی را برای رسیدن به سیاست‌های ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری پیش‌بینی کرده که در این حوزه پیگیری می‌شود.

دیدبان با اشاره به مشکلات پیش روی شرکت آبفار استان در بحث اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی افزود: وجود بروکراسی اداری برای دریافت مجوزها از ارگان‌های دولتی مربوطه، افزایش موازی کاری و عدم هماهنگی توسط سازمان‌های مجری خدمات زیربنایی در سطح روستاها، پایین بودن قیمت آب در استان، بالا بودن هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و انتقال آب به دلیل عمر زیاد شبکه‌ها، افزایش قدرت پیشرفت خشکسالی پیش از قدرت مقابله، عدم انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه آب و فاضلاب روستایی و افت کمی و کیفی آب در سفره‌های زیرزمینی ناشی از تداوم خشکسالی از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته یک دستگاه آب شیرین‌ کن مرکزی با فناوری نانو فیلتراسیون به ظرفیت ۵٠٠ متر مکعب در شبانه روز در روستای مهمویی بیرجند نصب شده است، اضافه کرد:  این سیستم برای بالا بردن کیفیت آب مصرفی در روستاهای مهمویی و روستاهای مجاور نصب گردیده است.

رئیس اداره تحقیقات، بهره‌وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی سامانه‌های آبرسانی روستایی GIS در بیرجند خبر داد و افزود: این سیستم به صورت پایلوت در سال گذشته اجرا شده که قابلیت مدیریت همزمان داده‌های مکانی و توصیفی، انجام تحقیقات مختلف، استانداردسازی داده‌ها، کاهش هزینه‌ها، داشتن یک شبکه پایدار، بهبود مدیریت حوادث و امداد، عدم تکرار داده‌ها، بهنگام‌سازی و اشتراک داده‌ها و اجرای GIS سازمانی و وب GIS را دارد.

1000 کاراکتر باقیمانده است