امروز   سه شنبه   مورخ   06/آبان/1399  

 عنوان پست :رئيس اداره بررسيهاي فنی و مطالعات  

 رشته شغلی :کارشناس متخصص فنی و مهندسی

 واحد سازماني :معاونت طرح و توسعه  

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :   لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی:عمران، آب وفاضلاب، مكانيك سيالات، بهداشت محيط

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت سياستها و خط مشي ها از مقام مافوق

-     آگاهي از ضوابط و مقررات مربوط با وظايف محوله

-     تهیه و یا تائید طرحهای شبکه هاي توزيع و تأمين آب و جمع آوري و دفع فاضلاب شركت

-   بررسي و کنترل مطالعات و طراحي نقشه های مربوط به شبکه ها و لوله گذاری ، انتقال، جمع آوری، حفاری،  مخازن، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه ها و تاسیسات آب و فاضلاب، ساختمانهای اداری و انبار و طرحهای جلوگیری از خسارت و پرت آب

-     ارائه نقشه های اجرائی شبکه ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرائی

-   همكاري در جهت تهیه اسناد مناقصه باتوجه به طرح نهائی ونتایج حاصل ازمطالعات انجام شده براساس استانداردهاوضوابط مربوط

-   همكاري در تهیه و تائید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه

-  نظارت برکارهای ارائه شده مهندسین مشاوروغیره براساس قراردادهای منعقده ، بررسی، تجزیه و تحلیل گزارشات آنها

-    اقدام در جهت تحويل پروژه هاي انجام گرفته

-  هماهنگی باواحدهای اجرائی به منظوراصلاح طرحهای درحین اجراءوپیشنهادات سازنده درجهت­گردش­کاری مطلوب

-  نظارت بر انجام محاسبات فنی و ايمني طرحهای آب و فاضلاب، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کار در طرحهای شبکه ، مشخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست بهای استاندارد و یا فهرست سایر مراجع

-    نظارت بر تهیه پیش نویس قراردادها به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور

-   مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرحهای آب و فاضلاب و تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی عملیات طرحهای مطالعاتی ، نقشه برداری ، اجراء و بهره برداری آب و فاضلاب

-   شرکت درجلسات فنی و مهندسی جهت انتخاب طرحهای آب و فاضلاب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرحهای موجود

-     پیگیری تشکیل جلسات کمیته فنی و بررسی وتصویب نهایی نقشه ها ، پروفیلها ، طرحها و پروژه های آب و فاضلاب

-   کنترل، بررسی و تأئيدوضعیتهای موقت و قطعی ارائه شده مشاوران در صورت منطبق بودن با مفاد قرارداد تائید آنها

-     تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مربوط به توسعه تاسیسات

-     نظارت بر نگهداری نقشه ها در آرشیو فنی دفتر طراحی و استفاده از آنها در مواقع مورد نیاز

-    انجام ساير امور محوله

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز681
بازدید دیروز778
بازدید هفته1459
بازدید ماه17414
بازدید کل501513