عنوان پست :رئيس اداره نظارت بر طرحهای آب و فاضلاب

 رشته شغلی :کارشناس متخصص فنی و مهندسی

 واحد سازماني :معاونت طرح و توسعه 

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :   لیسانس و بالاتر   

 رشته تحصیلی:عمران، آب وفاضلاب، مكانيك سيالات، بهداشت محيط

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت سياستها و خط مشي ها از مقام مافوق

-     آگاهي از ضوابط و مقررات مربوط با وظايف محوله

-   آشنایی با استانداردهای صنعت آب و فاضلاب و تعیین الگوی مناسب جهت طرح و اجراء با توجه به شرایط اقلیمی

-     تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرحهای آب و فاضلاب

-     کنترل ونظارت برکیفیت مطلوب موادومصالح اولیه،امکانات مورد استفاده طرحها وپروژه ها به منظور بهبود بهره وری

-   نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب روستايي ، احداث مخازن و ذخیره آب،ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی ، نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح و حصول اطمینان از کیفیت مصالح مورد استفاده طرحها و پروژه هاي شركت

-   کنترل و نظارت بر حسن عملیات حفاری و تجهیزات چاهها و منابع آب و خطوط انتقال آب و بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی طرحهای آبرسانی و توزیع آب

-     نظارت بر نصب تاسیسات مکانیکی ، برقی و الکتریکی تصفیه خانه ها

-   تهیه و تنظیم گزارشات ادواری از پیشرفت کار طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب و نظارت بر فعالیتهای انجام شده در واحدهای تحت سرپرستی با درج پیشنهادات موثر و ارائه به مقام مافوق

-   نظارت بر انجام بررسیهای لازم جهت اولویتهای اجرائی طرحهای ایجاد و توسعه شبکه توزیع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب با توجه به اعتبار تصویب شده

-   بررسی امکانات موجود از نظر تامین مصالح ، تجهیزات ماشین آلات لازم و ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات

-   بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران طرحهای شبکه و خطوط انتقال تصفیه خانه آب و فاضلاب و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج در صورت وضعیت با مفاد پیمانها و تائید و یا اصلاح آنها

-     ایجاد هماهنگی های لازم فی مابین مشاورین ، پیمانکاران و کارفرما به منظور پیشرفت پروژه ها

-    نظارت برچگونگی اجرای طرحهای تاسیسات آب وفاضلاب توسط پیمانکاران وتهیه گزارشات فنی حاوی نظرات اصلاحی

-     بررسی گزارشات پیشرفت کار قراردادهای پیمانکاران از نظر کمی و کیفی

-     کسب اطمینان از تهیه نقشه ها در موارد بروز مشکلات و ضرورت تغییرات در روند طرحها

-   تهیه نقشه های چون ساخت (ASBUILT ) مورد لزوم و اعمال تغییرات عملیات اجرائی طرحها جهت واحدها

-   آشنایی با دستور العمل ها وبخشنامه­ها وآئین نامه­ها وشرایط عمومی پیمان ونیزفهرست بهای کاری مختلف(ابنیه ، شبکه وژئوتکنیک حفاری) ابلاغی بمنظور اجرای هر چه صحیح­تر پیمانها و قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران

-     تشکیل جلسات منظم ودوره­ای بامهندسین مشاوروپیمانکاران درخصوص طرحهای اجرائی 

-     اعمال مسئوليتهاي حفاظت و ايمني كار در تأسيسات و تجهيزات مربوط

-    انجام ساير امور محوله

1000 کاراکتر باقیمانده است