امروز   جمعه   مورخ   15/فروردين/1399  

عنوان پست : رئيس اداره منابع انسانی و تحول اداری

 رشته شغلی : مدیر اداری مالی

 واحد سازماني : معاونت پشتيباني و منابع انسانی

 بخش شغلي :  30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : مديريت اداري و مالي، حقوق و علوم اجتماعي  

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       دریافت سیاستها و خط مشی های شرکت در زمینه نیروی انسانی و راهبردهای آموزشی و تشکیلاتی

-       مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بر اساس هدفهای کلی شرکت

-       نظارت بر اجرای نظام پرداخت و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در سطح شرکت

-       تدوین و تنظیم برنامه های آموزشی سطوح مختلف سازمان

-       بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی

-       نظارت براجرای برنامه های نیروی انسانی وآموزش وهمکاری درتهیه وتدوین ونظارت براجرای دستورالعملها و روشها

-       مطالعه وتدوین ساختارمناسب تشکیلاتی براساس وضعیت فعلی ونیازهای آتی و مستند سازی و استاندارد کردن فعالیتها

-       شناخت و نظارت بر روز آوری اطلاعات کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها بر حسب پستهای سازمانی

-       برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی جهت اندازه گیری بهره وری کارکنان ، تجزیه و تحلیل آن و طراحی و اجرای برنامه های بهبود سازمانی

-       نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت اجرای نظام ارزشیابی و بررسی و تحلیل منابع حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و سازمان

-       پیشنهاد بودجه آموزشی ، ملزومات ، منابع و وسایل کمک آموزشی

-       هماهنگی و جلب همکاری مراکز آموزشی به منظور استفاده از خدمات آموزشی و شناسائی مراکز آموزش معتبر

-       نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی (شناسنامه آموزشی کارکنان )

-       نظارت بر اجرای دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت داخل و خارج سازمان

-       انجام اقدامات لازم در جهت تجهیز کتابخانه و تسهیل استفاده کارکنان در استفاده از کیفیت موجود و ایجاد امکانات لازم جهت دسترسی به آخرین دست آوردهای علمی

(انجام این وظیفه در صورت پیش بینی واحد کتابخانه در این واحد می باشد )

-    انجام ساير امور محوله

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز12
بازدید دیروز322
بازدید هفته1238
بازدید ماه607
بازدید کل385782