امروز   یکشنبه   مورخ   27/مرداد/1398  

 

 

لیست تماس های امور مشترکین آبفار خراسان جنوبی
ستاد رییس اداره خدمات مشترکین و درآمد 05632214735
شهرستان بیرجند امور مشترکین 05632231889
شهرستان نهبندان امور مشترکین 05632625741
شهرستان خوسف امور مشترکین 05632475369
شهرستان فردوس امور مشترکین 05632730902
شهرستان درمیان تلفن خانه 05632125036-7
شهرستان قاین تلفن خانه 05632566081-2
شهرستان زیرکوه تلفن خانه 05632501260-4
شهرستان بشرویه تلفن خانه 05632781004-5
شهرستان طبس تلفن خانه 05632826926-7
شهرستان سربیشه تلفن خانه 05632663044
05632662764
شهرستان سرایان تلفن خانه 05632901412
05632901013

 

متصدیان میز خدمت امور آبفار شهرستان ها
ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره همراه آدرس پست الکترونیکی
1 ستاد استان جواد علی آبادی 32229139 9158641425 info(at)abfar-kj.ir
2 بشرویه علیرضا غنچه 32781004 9156031654 boshroye(at)abfar-kj.ir
3 بیرجند محمد محمدی 32231986 9151639803 birjand(at)abfar-kj.ir
4 خوسف محمدحسین رمضانی 32781004 9153613771 khosf(at)abfar-kj.ir
5 سرایان جواد براتی 32901411 9153661565 sarayan(at)abfar-kj.ir
6 سربیشه مهدی موحدمنش 32662464 9157219145 sarbishe(at)abfar-kj.ir
7 درمیان رضا تخویجی 32125036 9151632806 darmiyan(at)abfar-kj.ir
8 زیرکوه قاسم حیدری نسب 32501263 9153771132 zirkoh(at)abfar-kj.ir
9 طبس سیدحسین موسویان 32826926 9132509300 tabas(at)abfar-kj.ir
10 فردوس رضا یقینی 32720981 9153356841 ferdos(at)abfar-kj.ir
11 قاین فریدون حبیب الهی 32566081 9159610793 ghaen(at)abfar-kj.ir
12 نهبندان محمد جهانی 32626535 9153632456 nehbandan(at)abfar-kj.ir

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز34
بازدید دیروز146
بازدید هفته1118
بازدید ماه3222
بازدید کل317164