امروز   شنبه   مورخ   04/بهمن/1399  

نصب 4 دستگاه شير هوا بر روي خط انتقال روستاهاي مهدي آباد و علي آباد داورآباد بيرجند
سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: 4 دستگاه شير هوا بر روي خط انتقال روستاهاي مهدي آباد و علي آباد داورآباد شهرستان بيرجند نصب گرديد.
مهندس سيد احمد ندائي جوان اظهار کرد: با توجه به كمبود فشار و به منظور بهره وري خط انتقال و جلوگيري از اختلالات مربوطه، اكيپ تعمیرات این امور نسبت به نصب 4 دستگاه شير هوا بر روي خط انتقال روستاهاي مذكور اقدام نمود.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز253
بازدید دیروز430
بازدید هفته2538
بازدید ماه13775
بازدید کل552880