رفع نشتي لوله سرچ تانك پمپاژ سراب بیرجند بدون قطعي آب
سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: نشتي لوله سرچ تانك پمپاژ سراب بدون قطعي آب در اسرع وقت رفع گرديد.
مهندس سيد احمد ندائي جوان اظهار کرد: با توجه به اينكه پمپاژ سراب وظيفه تأمين فشار شبكه منطقه سراب و انتقال آب به مخزن بنددره (زون F) را به صورت 24 ساعته به عهده دارد لذا لوله گالوانيزه 100 پمپاژ بدون قطعي آب توسط اكيپ اتفاقات ترميم ورفع نقص گرديد.

1000 کاراکتر باقیمانده است