امروز   چهارشنبه   مورخ   01/بهمن/1399  

بررسی سه پروپزال تحقیقاتی در کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
سومین جلسه کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در راستای بررسی سه پروپزال تحقیقاتی با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و سایر اعضاء برگزار شد.
در این جلسه پروپوزال طرح پژوهشی «تهیه نقشه پراکندگی، جنس و بافت خاک شهر بیرجند در نرم افزار GIS و میزان نفوذپذیری آب در خاک»، گزارش پایانی «بررسی عوامل تاثیرگذار بر انجام کار گروهی به صورت اثربخش در شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی» و بررسی نهایی طرح پژوهشی «بررسی کیفیت آب شهر ديهوک از لحاظ خورندگی، رسوب گذاری و ارائه راهکارهای تعديل پارامترهای تأثیر گذار» توسط محققین این پروژه ها ارائه گردید.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز112
بازدید دیروز518
بازدید هفته1036
بازدید ماه12273
بازدید کل551378