امروز   چهارشنبه   مورخ   08/بهمن/1399  

برگزاری شورای انسجام بخشی آب و برق شهرستان سرایان
سرپرست امور آب و فاضلاب سرایان از برگزاری جلسه شورای انسجام بخشی آب و برق این شهرستان خبر داد.
مهندس حقدادی افزود: شورای انسجام بخشی آب و برق شهرستان سرایان با حضور مسئول فرهنگی ادارات تابعه وزارت نیرو در شهرستان، سرپرست امور آب و فاضلاب، مدیریت توزیع برق و مدیر جدید امور منابع آب شهرستان برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی مسائل ومشکلات موجودبرلزوم هماهنگی هرچه بیشتراعضاء درجهت رفع موانع کاری تأکیدومقررگردیدجلسات شورابه صورت منظم برگزار گردد.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز214
بازدید دیروز865
بازدید هفته1848
بازدید ماه16443
بازدید کل555548