آغاز عملیات لوله گذاری پروژه آبرسانی شبکه توزیع روستای خسروی قاینات
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قاینات از آغاز عملیات لوله گذاری پروژه آبرسانی شبکه توزیع روستای خسروی بخش مرکزی این شهرستان خبر داد.
مهندس حسین توکلی اظهار کرد: با حضور میدانی کارشناسان حوزه بهره برداری این امور، عملیات اجرایی و لوله گذاری پروژه آبرسانی شبکه توزیع روستای خسروی بخش مرکزی شهرستان قاینات آغاز گردید.

1000 کاراکتر باقیمانده است