امروز   جمعه   مورخ   27/فروردين/1400  

در 8 ماهه اول سال 99
همسطح سازي 168 مورد از دريچه هاي فاضلاب در سطح معابر شهر بيرجند
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: به منظور تأمين رفاه حال شهروندان و لزوم ارتقاء ضريب ايمني آنان به هنگام تردد در معابر سطح شهر بيرجند 168 مورد دريچه فاضلاب در 8 ماه نخست سال 99 همسطح سازي شد.
مهندس سيد احمد ندائي جوان اظهار کرد: با توجه به اينكه عمليات روكش آسفالت خيابان ‌ها توسط شهرداري به صورت ساليانه انجام مي‌شود، اين امر باعث غيرهمسطح شدن دريچه ‌هاي منهول فاضلاب با سطح خيابان ‌ها شده به همين منظور اين امور نسبت به بهسازي و همسطح‌ سازي دريچه‌ هاي منهول فاضلاب به صورت مداوم در سطح شهر بيرجند اقدام مي ‌نمايد.
وی با اشاره به اينكه عمليات همسطح سازي در نقاط مختلف به خصوص در خيابان ‌ها و مراكز پرتردد شهر صورت گرفته است، افزود: اجراي اين طرح جهت جلوگيري از نامرئي شدن دريچه‌ هاي مذكور و با هدف انجام مانور در زمان ضرورت در سطح خيابان ‌هاي شهر اجرا مي ‌شود.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز335
بازدید دیروز499
بازدید هفته2951
بازدید ماه10620
بازدید کل602206