امروز   جمعه   مورخ   27/فروردين/1400  

دیدار رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان
رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی با مهندس امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان دیدار و در خصوص اجرای پروژه های آبرسانی اولویت دار در مناطق روستایی با همکاری بنیاد ابراهیمی تبادل نظر صورت گرفت.
مهدی هنری در این دیدار با بیان اینکه مسئولیت مدیریت و راهبری متمرکز کلیه پروژه های محرومیت زدایی منطقه به آن سازمان واگذار شده است، افزود: بر اساس توافق با بنیاد ابراهیمی، پروژه های مدنظر این بنیاد نیز با مشارکت و هماهنگی بسیج سازندگی پیگیری خواهد شد.
در ادامه مذاکراتی در خصوص انتخاب برخی پروژه های آبرسانی اولویت دار استان صورت گرفت و تعدادی از پروژه ها برای برنامه ریزی و اجرا، پیشنهاد گردید.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز346
بازدید دیروز499
بازدید هفته2962
بازدید ماه10631
بازدید کل602217