حضور مدیر امور حاجی آباد در دهگردشی نماینده این شهرستان در مجلس
مدیر امور آب و فاضلاب حاجی آباد از بازدید نماینده مردم شهرستان های قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی از روستاهای بخش زهان به همراه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در قالب برنامه دهگردشی خبر داد.
مهندس غلامحسینی افزود: طی برنامه ریزی انجام گرفته، در این برنامه دهگردشی یک روزه، مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان همراه با نماینده و فرماندار شهرستان از بخش زهان بازدید و پاسخگوی پرسش های مردمی بودند.

1000 کاراکتر باقیمانده است