آغار عملیات اصلاح شبکه آب روستاهای بمرود و شاهرخت
مدیر امور آب و فاضلاب حاجی آباد از آغار عملیات اصلاح شبکه روستاهای بمرود و شاهرخت این شهرستان خبر داد.
مهندس غلامحسینی افزود: با توجه به بازدیدهای کارشناسان بهره برداری و تحلیل مسیرهای دارای تراکم اتفاقات، تعویض لوله مسیرهای مذکور در دستور کار امور قرار گرفت.
لازم به ذکر است، طی انجام این عملیات 500 متر لوله فرسوده اصلاح خواهد شد.

1000 کاراکتر باقیمانده است