آغاز عملیات اجرایی خط انتقال شهرک جدید روستای کوشه علیا شهرستان خوسف

مدیر امور آب و فاضلاب خوسف از آغاز عملیات اجرایی خط انتقال شهرک جدید روستای کوشه علیا شهرستان خوسف خبر داد.

مهندس علیرضا شاهی گیو اظهار کرد: عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع شهرک جدید روستای کوشه علیا شهرستان خوسف آغاز گردید.

وی افزود: در این پروژه که در راستای تأمین آب شرب شهرک جدید روستای کوشه علیا به صورت مشارکتی با شورا و دهیاری روستا انجام می شود، تعداد 40 خانوار از مردم این روستا از آب شرب سالم بهره مند می شوند.

1000 کاراکتر باقیمانده است