امروز   پنج شنبه   مورخ   07/اسفند/1399  

جريان حداقل شبانه بخش هاي پهنه E شهر بيرجند اندازه گيري شد
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از اندازه گيري جريان حداقل شبانه بخش هاي پهنه E  شهر بيرجند خبر داد.
مهندس سيد احمد ندائي جوان گفت: اين عمليات با حضور كارشناس آب بدون درآمد امور بيرجند و همكاري گروه اماني و اتفاقات درطي سه شب انجام شد.
وي ادامه داد: در اين سنجش پهنه E شهر بيرجند كه در تحليل هاي قبلي به عنوان اولويت يك بررسي انتخاب گرديده بود به 11 زيرپهنه تقسيم شده ودرساعت 1:30 الي 3:30 بامداد جريان حداقل شبانه هر زيرپهنه اندازه گيري شد
وي اضافه كرد : نتايج اين عمليات جهت محاسبه شاخص هاي استاندارد هدررفتLLJ ,GLJ برمبناي طول شبكه ، تعداد مشتركين و فشار هر منطقه استفاده مي شود و مي توان اولويت هاي نشت يابي و مديريت فشار هر منطقه را تعيين كرد.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز226
بازدید دیروز577
بازدید هفته1790
بازدید ماه12642
بازدید کل571462