در 9 ماهه نخست سال 99 صورت گرفت
واگذاري و نصب 2104 فقره انشعاب آب در امور آب وفاضلاب شهرستان بيرجند
مديرامور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از فروش 2104 و نصب 2060 فقره انشعاب آب در 9 ماهه نخست سال 99 در امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند خبر داد.
مهندس سيد احمد ندائي جوان اظهار کرد: تعداد 1280 فقره انشعاب آب در سطح شهر و 824 فقره انشعاب در سطح روستاها توسط اين امور نصب گرديده است.

1000 کاراکتر باقیمانده است