در 9 ماهه سال 99 صورت گرفت؛
نصب 1167 فقره انشعاب فاضلاب در امور آب و فاضلاب بیرجند
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند در تشريح گزارش عملكرد اين امور از نصب 1167 رشته انشعاب فاضلاب از محل اعتبارات سرمايه اي امور در 9 ماهه سال جاري خبر داد.
مهندس ندائي جوان ضمن تأكيد بر ضرورت نصب انشعابات فاضلاب و بهره برداري منظور رفع مشكل شهروندان و همچنين حفاظت از محيط زيست و بهداشت عمومي، از شهرونداني كه در محدوده طرح فاضلاب كه تاكنون نسبت به خريد انشعاب فاضلاب املاك خود اقدام ننموده اند، خواست تا در اين خصوص در اسرع وقت اقدام نمايند.

1000 کاراکتر باقیمانده است