بازدید مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان از مجتمع آبرسانی طبسین
مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان از مجتمع طبسین در بخش مرکزی این شهرستان بازدید کرد.
مهندس خیردوست همچنین از عملیات تعویض لوله های آبده چاه اصلی و آب شیرین کن روستای طبسین بالا نیز بازدید کرد.
لازم به ذکر است، همچنین در این بازدید مذاکره برای توسعه شبکه های توزیع آب مسکن محرومین در روستاهای خوانشرف، بندان و غیره انجام شد.

1000 کاراکتر باقیمانده است