رفع اتفاق لوله ۲۰۰ پلی اتیلن شهر فردوس
مدیر امور آب و فاضلاب فردوس از رفع اتفاق لوله ۲۰۰ پلی اتیلن شبکه توزیع این شهر خبر داد.
مهندس مجید شریف زاده اظهار کرد: این اتفاق قبل از فشار شکن خیابان شهید خورشیدی اتفاق افتاده بود که در کمترین زمان ممکن توسط اکیپ واحد امداد آب با استفاده از کلمپ رفع گردید.

1000 کاراکتر باقیمانده است