نصب ۵ دستگاه کنتور حجمی در شبکه توزیع و خروجی مخازن روستاهای فردوس
مدیر امور آب و فاضلاب فردوس از نصب ۵ دستگاه کنتور حجمی در شبکه توزیع و خروجی مخازن روستاهای این شهرستان خبر داد.
مهندس مجید شریف زاده افزود: در راستای کاهش هدررفت آب و تدقیق بیشتر آمار تولید، تعداد ۵ عدد کنتور حجمی در خروجی مخازن و ورودی شبکه توزیع مجتمع های مهوید و برون نصب گردید.
وی ادامه داد: این امر باعث مشخص نمودن میزان خروج آب از مخازن و تدقیق تبادل آب می‌گردد و میزان هدررفت آب در مسیرها مشخص می شود.

1000 کاراکتر باقیمانده است