نصب یک کنتور مغناطیسی 200 میلیمتری در خیابان عدالت بیرجند
مدير امور آب و فاضلاب  شهرستان بيرجند از نصب یک کنتور مغناطیسی 200 میلیمتری در خیابان عدالت این شهر خبر داد.
مهندس سید احمد ندائی جوان گفت: يك دستگاه كنتور مغناطيسي 200 ميليمتري در خيابان عدالت به صورت شبانه و كمترين قطعي آب در مدت 3 ساعت نصب گرديد.
وی افزود: در راستاي محاسبات دقيق آب زون هاي شهر بيرجند از محل اعتبارات كاهش هدررفت يك دستگاه كنتور مغناطيسي 200 ميليمتري در خيابان عدالت توسط گروه تعميرات امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند نصب و وارد مدار بهره برداري قرار گرفت.

1000 کاراکتر باقیمانده است