برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به صورت ویدئوکنفرانسی
مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در راستای ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص ارائه گزارش فعالیت های هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال 99 و بودجه پیشنهادی سال 1400، به صورت ویدئوکنفرانسی به ریاست مهندس خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با حضور ویدئوکنفرانسی حسابرسان شرکت از مشهد تشکیل شد.
همچنین در این جلسه صورت های مالی سال 98 شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی نیز بررسی و تایید.
مهندس امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در ابتدای این جلسه به بیان گزارشی از فعالیت های هیئت مدیره در سال 99 پرداخت.

1000 کاراکتر باقیمانده است