برگزاری همایش پیاده روی و کوهپیمایی کارکنان شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

همایش پیاده روی و کوهپیمایی جمعی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در مسیر

منطقه گردشگری بنده دره به ارتفاعات میریک برگزار شد.

لازم به ذکر است، با توجه به تاکیدات مدیریت عامل شرکت مبنی بر برنامه ریزی برای گسترش فرهنگ ورزش در بین کارکنان شرکت، کمیته ورزش شرکت نسبت به تشکیل گروه های ورزشی مختلف اقدام نموده است تا با هدف افزایش قوای جسمی و روحی کارکنان و خانواده آنان فعالیت کند.

1000 کاراکتر باقیمانده است