شستشوی مخازن ذخیره آب و شبکه توزیع شهرستان نهبندان

مدیر امور آب و فاضلاب نهبندان از شستشوی مخازن ذخیره آب و شبکه توزیع این شهرستان در راستای ارتقای کیفی آب خبر داد.

مهندس احمد خیردوست اظهار کرد: مخزن 1000 مترمکعبی شهرستان نهبندان و مخزن 200و 100 مترمکعبی و شبکه توزیع به طول 1380 متر و خط انتقال روستای سه فرسخ به طول 4200 متر شستشو گردید.

وی افزود: برنامه ریزی برای شستشوی مخازن، خطوط انتقال و شبکه های توزیع تعدادی از روستاها در راستای ارتقای کیفی آب شرب و اطمینان از سلامت آب در دست اقدام می باشد.

لازم به ذکر است، این عملیات با نظارت و هماهنگی کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان انجام شده است.

1000 کاراکتر باقیمانده است