دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با خانواده ایثارگران بازنشسته شرکت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به همراه مهندس دیده بان معاون منابع انسانی و تحقیقات، محمدرضا حسینی دشت بیاض مشاور امور ایثارگران و خانم چهکندی نژاد فرمانده پایگاه بسیج بانوان شرکت در منزل مرحومین موسوی و کرامتی نژاد از ایثارگران بازنشسته شرکت آب و فاضلاب استان حضور یافت.

مهندس امامی در این برنامه ضمن دیدار و گفت و گو با خانواده آنان تکریم ایثارگران و خانواده آنان را از وظایف همه مسئولین برشمرد.

1000 کاراکتر باقیمانده است