نصب فلوتر در مخزن ذخيره آب روستاي دل آباد بیرجند

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: با تلاش گروه تعميرات این امور، فلوتر مخزن ذخيره آب روستاي دل آباد نصب و در مدار بهره برداري قرار گرفت.

مهندس سيد احمد ندائي جوان اظهار کرد: با نصب اين فلوتر، از آسيب به پمپ داخل چاهك، جلوگيري مي شود.

1000 کاراکتر باقیمانده است