بازدید کارشناس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از ایستگاه پمپاژ دیهوک

مهندس محبتی از کارشناسان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به همراه مهندس دوستی مدیر دفتر انتقال، تولید و تصفیه و مهندس بسملی سرپرست گروه تصفیه خانه های آب شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از پروژه مقاوم سازی خط انتقال و بهسازی ایستگاه های پمپاژ شهر دیهوک بازدید کرد.

مدیر امور آب و فاضلاب طبس با اعلام این خبر اظهار کرد: در این بازدید که مهندس شجاع بخشدار دیهوک و کارشناسان امور آب و فاضلاب طبس نیز حضور داشتند از میزان پیشرفت پروژه و کیفیت آن ابراز رضایت گردید.

لازم به ذکر است، انجام این پروژه در قالب دو قرارداد با مبلغ ۱۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و توسط پیمانکاران بومی انجام گردیده است.

1000 کاراکتر باقیمانده است