امروز   جمعه   مورخ   27/فروردين/1400  

کالیبراسیون کنتورهای منابع تولید سرایان
مدیر امور آب و فاضلاب سرایان از کالیبراسیون کنتورهای منابع تولید آب شهرستان با حضور کارشناس دفتر آب بدون درآمد شرکت خبر داد.
مهندس حقدادی هدف از این اقدام را واقعی شدن آمار تولید آب امور و به دست آمدن دقیق میزان هدررفت در سطح شهرستان بیان نمود.
وی ادامه داد: در همین راستا جهت بررسی هدررفت شهر سه قلعه، اندازه گیری مینیمم شبانه توسط کارشناس دفتر آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب استان با استفاده از کنتور پرتابل صورت گرفت.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز342
بازدید دیروز499
بازدید هفته2958
بازدید ماه10627
بازدید کل602213