امروز   یکشنبه   مورخ   31/شهریور/1398  

عنوان خدمت: فروش آب تانکری

شناسه خدمت 15031453119

نوع خدمت:        x خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: فروش آب تانکریدرسطح روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی

مدارک مورد نیاز:

-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

- اصل یا کپی  پروانه ساختمان یا نامه بخشداری  یا دهیاری  جهت ملک (و یاپروانه بهره برداری و...)

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 7روز

ساعات ارائه خدمت:

7:30 الی 14

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

x اینترنتی:

   پست الکترونیک:                    

   تلفن گويا يا مرکز تماس:      

   تلفن همراه:

   پيام کوتاه:

x دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

                         

" جزئیات خدمت ( شناسنامه خدمت ) "عنوان خدمت: پاسخگويي به شكايات مرتبط با آب و فاضلاب

شناسه خدمت 15031453118

نوع خدمت:        x خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: شکایت یا درخواستهای مردمی مشترکین یا مشتریان

مدارک مورد نیاز:

-تنظیم شکایات نامه یا درخواست

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

7روز

ساعات ارائه خدمت:

7:30 الی 14

تعداد بار مراجعه حضوری

یکبار، برای احراز هویت و کنترل صحت اسناد مرتبط

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

x اینترنتی:

   پست الکترونیک:                    

   تلفن گويا يا مرکز تماس:      

   تلفن همراه:

   پيام کوتاه:

x دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

              

" جزئیات خدمت ( شناسنامه خدمت ) "عنوان خدمت: مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب                                                            

شناسه خدمت 15031453116

نوع خدمت:        x خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: مشاهده سوابق مصرف مشترکین آب روستایی خراسان جنوبی

مدارک مورد نیاز:

-اطلاع از شناسه قبض و کدپستی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

به صورت آنلاین و برخط

ساعات ارائه خدمت:

7:30 الی 14

تعداد بار مراجعه حضوری

یکبار، برای احراز هویت و کنترل صحت اسناد مرتبط

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

x اینترنتی:

   پست الکترونیک:                    

   تلفن گويا يا مرکز تماس:      

   تلفن همراه:

   پيام کوتاه:

x دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

                         

" جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت ) "عنوان خدمت: پرداخت اینترنتی صورتحساب

شناسه خدمت 15031453117

نوع خدمت:        x خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: پرداخت اینترنتی قبوض شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی

مدارک مورد نیاز:

اطلاع از شناسه پرداخت وشناسه قبض

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

به صورت آنلاین و برخط

ساعات ارائه خدمت:

7:30 الی 14

تعداد بار مراجعه حضوری

یکبار، برای احراز هویت و کنترل صحت اسناد مرتبط

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

x اینترنتی:

   پست الکترونیک:                    

   تلفن گويا يا مرکز تماس:

   تلفن همراه:

   پيام کوتاه:

x دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

                  

" جزئیات خدمت ( شناسنامه خدمت )عنوان خدمت: اعلام کارکرد کنتور

شناسه خدمت 15031453115

نوع خدمت:        x خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: در صورت مراجعه مأمور قرائت کنتور به درب منازل و عدم حضور مشترک ، مأمور قرائت با قراردان برگه ای در محل مراجعه خود را به اطلاع مشترک می رساند. مشترک می تواند کارکرد کنتور را به اطلاع شرکت آب و فاضلاب برساند.

مدارک مورد نیاز:

-اطلاع از شماره شناسایی انشعاب

- اطلاع از کارکرد کنتور

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

به صورت آنلاین و برخط

ساعات ارائه خدمت:

7:30 الی 14

تعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

x اینترنتی :

   پست الکترونیک:                    

   تلفن گويا يا مرکز تماس:      

   تلفن همراه:

   پيام کوتاه:

x دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

                         

" جزئیات خدمت ( شناسنامه خدمت ) "بازدید امروز198
بازدید دیروز211
بازدید هفته1587
بازدید ماه5363
بازدید کل325745