امروز   جمعه   مورخ   09/آبان/1399  

عنوان خدمت: رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب

شناسه خدمت 15031949000

نوع خدمت:        x خدمت به شهروندان (G2C)             x  خدمت به کسب و کار (G2B)         x   خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح:پذیرش و بررسی پیشنهاد از سوی ذینفعان درون و برون سازمانی جهت بهبود و اصلاح فرایندها در ارایه خدمات به آحاد جامعه

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 

ساعات ارائه خدمت:

 

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

   
   

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

x اینترنتی

   پست الکترونیک:                    

  x تلفن گويا يا مرکز تماس:      

   تلفن همراه

   پيام کوتاه

 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات

جزئیات شناسنامه خدمتعنوان خدمت: فروش آب تانکری

شناسه خدمت 15031453119

نوع خدمت:        x خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: فروش آب تانکریدرسطح روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی

مدارک مورد نیاز:

-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

- اصل یا کپی  پروانه ساختمان یا نامه بخشداری  یا دهیاری  جهت ملک (و یاپروانه بهره برداری و...)

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 7روز

ساعات ارائه خدمت:

7:30 الی 14

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

x اینترنتی:

   پست الکترونیک:                    

   تلفن گويا يا مرکز تماس:      

   تلفن همراه:

   پيام کوتاه:

x دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

                         

" جزئیات خدمت ( شناسنامه خدمت ) "عنوان خدمت: پرداخت اینترنتی صورتحساب

شناسه خدمت 15031453117

نوع خدمت:        x خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: پرداخت اینترنتی قبوض شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی

مدارک مورد نیاز:

اطلاع از شناسه پرداخت وشناسه قبض

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

به صورت آنلاین و برخط

ساعات ارائه خدمت:

7:30 الی 14

تعداد بار مراجعه حضوری

یکبار، برای احراز هویت و کنترل صحت اسناد مرتبط

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

x اینترنتی:

   پست الکترونیک:                    

   تلفن گويا يا مرکز تماس:

   تلفن همراه:

   پيام کوتاه:

x دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

                  

" جزئیات خدمت ( شناسنامه خدمت )عنوان خدمت: پاسخگويي به شكايات مرتبط با آب و فاضلاب

شناسه خدمت 15031453118

نوع خدمت:        x خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: شکایت یا درخواستهای مردمی مشترکین یا مشتریان

مدارک مورد نیاز:

-تنظیم شکایات نامه یا درخواست

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

7روز

ساعات ارائه خدمت:

7:30 الی 14

تعداد بار مراجعه حضوری

یکبار، برای احراز هویت و کنترل صحت اسناد مرتبط

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

x اینترنتی:

   پست الکترونیک:                    

   تلفن گويا يا مرکز تماس:      

   تلفن همراه:

   پيام کوتاه:

x دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

              

" جزئیات خدمت ( شناسنامه خدمت ) "عنوان خدمت: مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب                                                            

شناسه خدمت 15031453116

نوع خدمت:        x خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: مشاهده سوابق مصرف مشترکین آب روستایی خراسان جنوبی

مدارک مورد نیاز:

-اطلاع از شناسه قبض و کدپستی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

به صورت آنلاین و برخط

ساعات ارائه خدمت:

7:30 الی 14

تعداد بار مراجعه حضوری

یکبار، برای احراز هویت و کنترل صحت اسناد مرتبط

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

نحوه دسترسی به خدمت

x اینترنتی:

   پست الکترونیک:                    

   تلفن گويا يا مرکز تماس:      

   تلفن همراه:

   پيام کوتاه:

x دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات:

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

                         

" جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت ) "بازدید امروز430
بازدید دیروز548
بازدید هفته3086
بازدید ماه19041
بازدید کل503140