امروز   جمعه   مورخ   28/خرداد/1400  

فرم الکترونیکی ارتباط با مدیران و ثبت درخواست با حفظ محرمانگی 

 

مدیر عامل 

 

 

 

 

معاونت ها 

 

 

ليست مديران امورهاي تابعه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبي

زمان ملاقات مردمي مديران امورها دوشنبه هر هفته مي باشد
کد شهرهاي استان خراسان جنوبي 056 مي باشد.
امور آب و فاضلاب درميان

   نام و نام خانوادگي: شهرام خسروي بيژائم

   سمت : سرپرست امور شهرستان درميان

   تلفن مستقيم: 32124220

   تلفن امور: 32124189 - 32124940

   شماره فکس:

   پست الکترونيکي:  asadieh(at)abfa-khj.ir

   آدرس: اسديه، فلکه شهيد حمزه اي، امور آب و فاضلاب اسديه

   کدپستي 9744143111

امور آب و فاضلاب بيرجند

   نام و نام خانواد گي: سيد احمد ندائي جوان

   سمت: سرپرست امور شهرستان بيرجند

   تلفن مستقيم: 32456008

   تلفن امور: 32456180-32456242

   شماره فکس:

   پست الکترونيکي: birjand(at)abfa-khj.ir

   آدرس:بيرجند،خيابان معلم، نبش معلم 17

   کدپستي 9717895486

امور آب و فاضلاب خوسف

   نام و نام خانواد گي: عليرضا شاهي گيو

   سمت: مدير امور شهرستان خوسف

   تلفن مستقيم: 32473530

   تلفن امور: 32473263

   شماره فکس:

   پست الکترونيکي: khoosf(at)abfa-khj.ir

   آدرس: خوسف، بلوار امام خميني(ره)، نبش امام خميني (ره) 10 امور آب و فاضلاب خوسف

   کدپستي 9735131515

امور آب و فاضلاب سرايان

   نام و نام خانواد گي: محمدعلي حقدادي

   سمت: سرپرست امور شهرستان سرايان

   تلفن مستقيم: 32885585

   تلفن امور: 32882119 - 32882225

   شماره فکس:

   پست الکترونيکي: sarayan(at)abfa-khj.ir

   آدرس: سرايان، خيابان شورا، روبروي فرمانداري، امور آب و فاضلاب سرايان

   کدپستي 9777166641

   نام و نام خانوادگي: محمدعلي حقدادي

   سمت: رئيس اداره آيسک

   تلفن اداره آيسک: 32872900

امور آب و فاضلاب سربيشه

   نام و نام خانوادگي: اسدالله سميعي

   سمت : سرپرست امور شهرستان سربيشه

   تلفن مستقيم: 32662724

   تلفن امور: 32663310- 32664690

   شماره فکس:

   پست الکترونيکي:  sarbisheh(at)abfa-khj.ir

   آدرس: سربيشه، بلوار معلم، تقاطع شهيد گورکاني، امور آب و فاضلاب سربيشه

   کدپستي 9741915485

   نام و نام خانوادگي:  محمدحسين بيزادي زاده

   سمت: سرپرست اداره مود

   تلفن اداره مود: 32683231

امور آب و فاضلاب فردوس

   نام و نام خانوادگي: مجيد شريف زاده

   سمت : سرپرست امور فردوس

   تلفن مستقيم: 32721261

   تلفن امور: 32728301 الي 3

   شماره فکس: 32728305

   پست الکترونيکي:  ferdows(at)abfa-khj.ir

   آدرس: فردوس، بلوار بعثت شمالي، تقاطع بلوار جمهوري اسلامي،امور آب و فاضلاب فردوس

   کدپستي 9771883161

امور آب و فاضلاب قاين

   نام و نام خانواد گي: حسين توکلي

   سمت: سرپرست امور قاين

   تلفن مستقيم: 32492131

   تلفن امور: 32492133الي 35

   شماره فکس:32492139

   پست الکترونيکي: qaen(at)abfa-khj.ir

   آدرس: قاين، ميدان دانشگاه، روبروي دانشگاه پيام نور، امور آب و فاضلاب قاين

   کدپستي 9761437516

    نام و نام خانوادگي: حسين توکلي

   سمت: سرپرست اداره اسفدن

   تلفن اداره: 32584106

    نام و نام خانوادگي:  حسين توکلي

   سمت: سرپرست اداره آرين شهر

   تلفن اداره: 32595011

    نام و نام خانوادگي:  حسين توکلي

   سمت: رئيس اداره نيمبلوک

   تلفن اداره: 32540130

    نام و نام خانوادگي:  نورعلي مصطفوي  

   سمت: رئيس اداره خضري دشت بياض

   تلفن اداره: 32543643

امور آب و فاضلاب حاجي آباد

   نام و نام خانواد گي: عليرضا غلامحسيني

   سمت: سرپرست امور حاجي آباد

   تلفن مستقيم: 32505055

   تلفن امور: 32505055

   شماره فکس:

   پست الکترونيکي:

   آدرس: حاجي آباد، بلوار امام خميني، انتهاي خيابان حافظ

   کدپستي

   نام و نام خانوادگي: محمود حيدري

   سمت: سرپرست اداره زهان

   تلفن اداره: 32553668

امور آب و فاضلاب نهبندان

   نام و نام خانواد گي: احمد خيردوست

   سمت:  سرپرست امور نهبندان

   تلفن مستقيم: 32623200

   تلفن امور: 32622003

   شماره فکس:

   پست الکترونيکي: nehbandan(at)abfa-khj.ir

   آدرس: نهبندان، بلوار معلم، روبروي صدا و سيما، امور آب و فاضلاب نهبندان

   کدپستي 9751754865

   شماره تلفن اداره شوسف: 32603384
امور آب و فاضلاب بشرويه

   نام و نام خانوادگي:  سيد مهدي جوادي

   سمت : مدير امور بشرويه

   تلفن مستقيم: 32781501

   تلفن امور: 32781500 و 32781502 و 32781503

   شماره فکس:

   پست الکترونيکي:  booshroyeh(at)abfa-khj.ir

   آدرس: بشرويه، بلوار جهادکشاورزي، ابتداي بلوار شهيد بهشتي، امور آب و فاضلاب بشرويه

   کدپستي 9781683118

امور آب و فاضلاب طبس

   نام و نام خانوادگي:   موسي حسني

   سمت : سرپرست امور طبس

   تلفن مستقيم: 32828851

   تلفن امور: 32822111- 32821840

   شماره فکس:

   پست الکترونيکي:  tabas(at)abfa-khj.ir

   آدرس: طبس، بلوار معلم امور آب و فاضلاب طبس

   کدپستي 9791835664

    نام و نام خانوادگي: موسي حسني

   سمت: سرپرست اداره عشق آباد

   تلفن اداره : 32852226

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز359
بازدید دیروز794
بازدید هفته3688
بازدید ماه14728
بازدید کل647188