امروز   جمعه   مورخ   28/خرداد/1400  

 فعاليت و وظايف شركت     

              
1- مطالعه و اجراي طرحهاي ايجاد و توسعه تاسيسات مربوط به تامين ، انتقال و توزيع آب آشاميدني و بهداشتي روستاها .  

2- مطالعه و اجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها (اعم از جمع آوري ، انتقال و تصفيه ) .  

3- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني و بهداشتي روستاها نظير چاهها ، آبگيرها ، تصفيه خانه ها ، مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ ، خطوط انتقال ، سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توزيع .

  4- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال ، شبكه جمع آوري و تصفيه خانه .  

5- مرمت ، بازسازي و توسعه شبكه ها و تاسيسات آب آشاميدني و تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي و حفاظت از حريم آنها .  

6- تامين آب آشاميدني در شبكه هاي روستايي بر اساس استانداردهاي مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نيرو.

 

7- بهره برداري و اداره تاسيسات مرتبط با وظايف كه در اختيار شركت گذارده مي شود .  

8- اخذ هر گونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي ، عرضه اوراق مشاركت داخلي و پيش فروش انشعاب و ساير روشهاي تامين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط .  

9- خريد خدمات از بخش غيردولتي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرايي ، بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب روستايي و خدمات مشتركين به منظور كاهش هزينه ها ، افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات .  

10- انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشاركت بخش غيردولتي در امور آب و فاضلاب روستايي .  

11- همكاري و اشتراك مساعي با موسسات ذي ربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي ، فني و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و وظايف شركت .  

12- انجام هر گونه عمليات و معاملات كه براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد .  

تبصره - شركت مجاز به ايجاد شركت با سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد .

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز343
بازدید دیروز794
بازدید هفته3672
بازدید ماه14712
بازدید کل647172