بررسی میدانی وضعیت آب روستاهای دهنو و عرب آباد توسط بخشدار دیهوک
بررسی میدانی وضعیت آب روستاهای دهنو و عرب آباد توسط بخشدار دیهوک انجام شد.
در این دهگردشی که رئیس اداره امور آب و فاضلاب بخش دیهوک، بخشدار دیهوک را همراهی می کرد وضعیت آب تعدادی از منازل با حضور اعضای شوراهای اسلامی روستاهای مذکور بررسی گردید. خوشبختانه مشکل به وجود آمده در شبکه آب دو روستای مذکور مرتفع و آب در شبکه هر دو روستا جریان داشت.
بخشدار دیهوک در ادامه از مخزن آب روستای عرب آباد و اجرای گالری آب چاه روستای ده ته بازدید و ابراز امیدواری کرد: با احداث دو هزار متر شبکه در مجتمع آبرسانی کویر و حفاری گالری و چاه در دشت ده ته مشکل زیر ساختی آب بهداشتی دهستان کویر به زودی مرتفع گردد.

1000 کاراکتر باقیمانده است