رفع اتفاق خط انتقال سربيشه به شهر بيرجند
سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از رفع اتفاق خط انتقال سربيشه به شهر بيرجند خبر داد.
مهندس سید احمد ندائی جوان گفت: لوله 200 ميليمتريGRP  خط انتقال آب از دشت سربيشه به بيرجند كه دچار اتفاق گرديده بود با تلاش اكيپ تعميرات اين امور رفع گرديد.
وی تصریح کرد: پس از اعلام خبري مبني بر تركيدگي‌ لوله خط انتقال، اكيپ تعميرات آب در اسرع وقت و در كمترين زمان ممكن به همراه اكيپ آبرساني نسبت به رفع نقص اقدام نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده است