رفع اتفاق لوله 400 ميليمتري GRP خط ورودي مخزن آب شرب بند دره بيرجند

سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: لوله 400 ميليمتريGRP  خط ورودي مخزن آب شرب بند دره كه توسط عوامل پيمانكار فضاي سبز دچار اتفاق گرديده بود با تلاش اكيپ تعميرات اين امور رفع گرديد.

مهندس سيد احمد ندائي جوان اظهار کرد: پس از اعلام خبري مبني بر تركيدگي‌ لوله خط ورودي مخزن آب شرب بنددره، اكيپ تعميرات آب در اسرع وقت و در كمترين زمان ممكن به همراه اكيپ آبرساني نسبت به رفع نقص اقدام نمودند.

1000 کاراکتر باقیمانده است