دیدار مدیرعامل شرکت آبفای خراسان جنوبی با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان
مهندس امامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار که مهندس رضایی معاون مالی و پشتیبانی، مهندس دیده بان و مدیران ستادی مربوطه نیز حضور داشتند بحث و بررسی پیرامون مسائل فی مابین از جمله پرونده های بیمه همکاران آب و فاضلاب روستایی صورت گرفت.

1000 کاراکتر باقیمانده است