انجام عملیات اصلاح شبکه روستای لجنو فردوس
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس از انجام عملیات اصلاح شبکه روستای لجنو این شهرستان خبر داد.
مهندس مجید شریف زاده گفت: با توجه به افت فشار آب در روستای لجنو، این امور نسبت به اصلاح شبکه به طول ۱۰۰ متر با استفاده از لوله های پلی اتیلن با قطر ۵۰ میلیمتر اقدام نمود.
وی یادآور شد: در همین راستا نسبت به نوسازی و بهسازی ۱۵ فقره  انشعاب که در مسیر اصلاح شبکه قرار داشت اقدام گردید.
مدیر امور آب و فاضلاب فردوس گفت: همچنین گرفتگی لوله خروجی مخزن روستا به طول ۸۰ متر رفع و مشکل تزریق آب به شبکه توزیع مرتفع گردید.

1000 کاراکتر باقیمانده است