اصلاح شبکه توزیع آب شهر آیسک
مدیر امور آب و فاضلاب سرایان از انجام عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شهر آیسک خبر داد.
مهندس حقدادی با اعلام این خبر افزود: در راستای اصلاح خطوط فرسوده آب، کاهش اتفاقات و هدررفت آب در شهر آیسک به مقدار 300 متر از خطوط فرسوده آب که اتفاقات بالایی داشت اصلاح و پس از شستشو در مدار بهره برداری قرار گرفت.

1000 کاراکتر باقیمانده است