حضور مدیرعامل شرکت آبفای استان در شورای اداری درمیان
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در سفر به شهرستان درمیان در شورای اداری استان که در محل فرمانداری شهرستان درمیان به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، حضور یافت.
مهندس امامی همچنین در بازدید مشترک با مهندس قندهاری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان از یکی از چاه های آب در اختیار شرکت آب منطقه ای در خصوص تامین آب شهرها و روستاهای این شهرستان تبادل نظر کردند.

1000 کاراکتر باقیمانده است